Aktuellt top

aktuellt_head-04

aktuellt

Om oss huvud

om-oss-head-05

Om oss

Det här är Laika Consulting

Laika Consulting är en oberoende kommunikationskonsult med rötter inom finansbranschen. Vår styrka, det som skiljer oss från andra, är vår gedigna kunskap och erfarenhet av finansområdet i kombination med ett brett kunnande inom kommunikation. Kort och gott, vi är en kommunikationskonsult som behärskar finans och en finanskonsult som kan kommunikation. Och behovet av god kommunikation i finansbranschen är stort.
Sedan starten år 2004 har vi upplevt en stark tillväxt och 2009 utnämndes vi till ett Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Vi fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder och investerare. Våra uppdrag innefattar allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som investerarrelationer. Bland de som anlitar oss finns banker, fondbolag, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, noterade bolag och företag med behov av extern finansiering.

Vårt nätverk

Laika Consulting har ett brett nätverk inom finansbranschen. Vi guidar våra kunder rätt bland corporate finance-rådgivare, certifierade rådgivare, fondutvärderare, institutioner, nyckelinvesterare, gatekeepers, analytiker samt mediebolag och ekonomijournalister.
Vi känner dem sedan länge och de känner oss. Allt handlar om förtroende. Vårt nätverk har inte bara djupet utan även bredden. Tillsammans med Bonnier och andra samarbetspartners ger vi varje månad ut flera finansiella nyhetsbrev med en sammanlagd räckvidd på över 400 000 mottagare. Finns erbjudandet har vi målgruppen.

Våra värderingar

Laika har sedan starten velat skapa nya möjligheter och rita om kartan för kommunikation inom finansbranschen. Våra kunder är våra viktigaste intressenter och deras ROI (Return on Investment) är det viktigaste för oss i varje uppdrag vi åtar oss.
Med ledorden kvalitet, kreativitet, integritet och proaktivitet genomför vi alla våra uppdrag. Det är så vi antar nya utmaningar, möter våra kunder och samarbetspartners och det är så vi medarbetare arbetar tillsammans. Våra värderingar finns med i allt vi gör, varje dag.

medarbetare

medarbetare

personalbild-01
X

Henrik Norberg

Redaktör & Skribent
Tel 070-259 96 59 henrik.norberg@laika.se
Bakgrund som ekonomijournalist. Skriver gärna om finans, placeringar och försäkringar. Bakgrund som civilekonom vid Lunds universitet och utbildad journalist.
X

Johan Waldhe

Copywriter/analytiker
Tel 070-433 59 33 johan.waldhe@laika.se
Medgrundare av Laika Consulting med tio års erfarenhet av marknadsföring och copywriting inom finansbranschen. Idag en del av Laikas team med fokus på rapporter/analys, copywriting och IR via eget bolag. Tidigare medansvarig för att bygga upp sälj/marknadsföringsplattform åt en investmentbank. Studier till kandidatnivå i statsvetenskap samt praktisk filosofi vid Göteborg och Uppsala universitet.
X

Jean Muth

Front/Back-end programmerare
Tel 072-250 44 69 jean.muth@laika.se
X

Petter Körnemark

Creative Director
Tel 08-440 82 47 petter.kornemark@laika.se
Kommunikationsstrateg som säkerställer produktionens kreativa höjd och kommunikativa kvalitet. Petter har sex års erfarenhet av finansiell kommunikation på Laika. Han har en examen i Grafisk Design från Berghs och är diplomerad film- & spelutvecklare, Virtual Reality, Nackademin.
X

Ingmar Rentzhog

Verkställande direktör
Tel 08-440 82 42 ingmar.rentzhog@laika.se
Över tio års erfarenhet av finansiell management, på Laika Consulting. Dessförinnan arbetat med affärsutveckling och marknadsföring på investmentbank. Delägare och grundare av bolaget 2004. Högre studier i matematik, statistik och programmering vid Uppsala Universitet och Linköpings Tekniska Högskola.
X

Johan Robertsson

Säljchef & Partner
Tel 08-518 01 750 johan.robertsson@laika.se
Marknadsföring av nationella och internationella finansbolag på den svenska marknaden. Delägare och har tidigare arbetat på Schweizisk investmentbank, Österrikisk hedgefond samt även med att marknadsföra utländska hedgefonder på den svenska marknaden. Studerat ekonomi på Linnéuniversitetet.
X

Martin Hörner Björk

Art Director
Tel 08-440 82 49 martin.hornerbjork@laika.se
Grafisk formgivare och fotograf med styrka att hålla ihop ett varumärke. Martin har sju års erfarenhet av finansiell kommunikation på Laika. Kandidatexamen i Grafisk Design från the University of Newcastle, Australia och Diplomerad film- & spelutvecklare, Virtual Reality, Nackademin.
X

Noel Larsson

Tel 08-518 017 41 noel.larsson@laika.se
X

Eva Runvald

Produktionsledare
Tel: 08-440 82 46 eva.runvald@laika.se
X

Malin Crafoord

Redaktör / Copywriter
Tel 08-440 82 44 malin.crafoord@laika.se
Kommersiella textannonser, informativa rapporter och artikelintervjuer. Fem års erfarenhet av finansiell kommunikation på Laika. Företagsekonom i grunden men har även studerat kommunikation, journalistik och copywriting.
X

Tobias Berglund

Ekonomichef / Vice VD
Tel 08-440 82 45 tobias.berglund@laika.se
Över tio års erfarenhet av finansiell management, på Laika. Tidigare ansvarat för en handelsplats med kapitalförsäkringar på investmentbank och dessförinnan arbetat som business controller. Är delägare och var med och grundade bolaget 2004. Har en Magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Umeå och Norges Handelshögskola i Bergen.
X

Katarina Stenborg

Marknadsanalytiker
Tel 08-518 000 51 katarina.stenborg@laika.se
X

Jessica Lindhoff

Head of Visual Communications
Tel 0708-46 33 19 jessica.lindhoff@laika.se
Prisbelönt grafisk formgivare med konceptet som specialitet. Har tidigare bott i London i sex år och arbetat på en designbyrå. Har en kandidatexamen i Grafisk Design från University of the Arts i London.
X

Magnus Sundström

Art Director
Tel 08-440 82 48 magnus.sundstrom@laika.se
Formgivare med kompetenser inom journalistik, information och marknadsföring. Fem års erfarenhet av finansiell kommunikation på Laika med inriktning på bland annat nyhetsbrev och rapporter.
X

Jonas Sundsten

Chefsutvecklare & partner
Tel 08-440 82 43 jonas.sundsten@laika.se
Över tio års erfarenhet av IT, programmering, utvecklare av finansiella affärssystem, backofficelösningar och interaktiva webblösningar på Laika. Innan dess utvecklare på Investmentbank. Är delägare och var med och grundade bolaget 2004. Studerat naturvetenskap på Luleå Tekniska Universitet.
X

Adam Lindblom

Tel 073-062 20 13 mailto:adam.lindblom@laika.se
Brinner för att hjälpa bolag att arbeta proaktivt och effektivt med sin IR-kommunikation. Har studerat företagsekonomi med inriktning finansiering vid Stockholm Business School, en del av Stockholms universitet. Har även studerat juridik vid Uppsala universitet och arbetat inom fastighetsbranschen
X

Dag Eriksson

Skribent, Filmare, Frilans
Dag & Ace Produktion AB Tel 0278–155 34 www.dagace.se
X

David Hjortsberg

VD, Nord Interactive
Nord Interactive AB Digital produktionsbyrå Tel 0647–66 87 00 www.nordinteractive.se
X

Jan Nilsson

VD, TrygghetsSpar
TrygghetsSpar AB Finansiellt callcenter Tel 0923–699 69
www.trygghetsspar.se
X

Annou Bergfelt

Projektledare Feminvest
Tel 08-440 82 48 annou.bergfelt@laika.se
X

Eva Runvald

Produktionsledare
Tel 073-581 71 68 johannes.nebel@laika.se
X

Marianne Lagerbielke

PR, frilans
Tel 08-440 82 40 marianne.lagerbielke@laika.se
X

Lena Kjellgren

CEO, Laika ltd London
Tel +44 (0)20 77 31 15 47 lena.kjellgren@laika.se

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med duktiga, drivna, hungriga och härliga människor.
Skicka in ditt CV så hör vi av oss om det finns en öppning.

Tjänster

tjänster

handskak-24

Tjänster content

Laika behärskar många områden inom kommunikation och finans. Vi hjälper våra kunder med varierade uppdrag inom bland annat affärsutveckling, investerarrelationer, grafisk formgivning, redaktionella artiklar, marknadsanalyser samt kommunikation och PR. Varje projekt skräddarsys efter kundens behov och önskemål. Vi är främst fokuserade på finansbranschen men har även kunder inom andra branscher.

Affärsutveckling

Finansbranschen är under ständig utveckling och förändring. Det gäller inte bara de produkter och tjänster som erbjuds utan även de kommunikationsmöjligheter, krav och behov som uppstår i en snabbt föränderlig omvärld. De aktörer som inte använder de mest effektiva metoder som står till buds riskerar att tappa sina marknadsandelar eller förlora intresset ifrån investerare och kapitalmarknad.
Vi hjälper företag med både lösningen och den bakomliggande strategin. Hur påverkas företaget och dess verksamhet av den ökade regelbördan? Vilka långsiktiga förändringar och trender måste man ta hänsyn till? På vilket sätt skall produkter och tjänster konstrueras, säljas eller marknadsanpassas för att nå framgång? Hur skall ett noterat bolag eller en fond nå ut ur bruset för att attrahera nya investerare?

Ett urval av våra tjänster inom affärsutveckling

 • Affärsstrategi
 • Omvärldsanalys
 • Produktportfölj
 • Marknadsstrategi
 • Kommunikationsplan
 • Varumärkesstrategi
 • IT-utveckling

Kommunikation och marknadsmaterial

Skall du anlita en byrå för att hjälpa dig med din kommunikation är det en nödvändighet att konsulten förstår din bransch, ditt behov och din utmaning. Om en kommunikationsbyrå inte förstår vad som skall kommuniceras, vad kommuniceras då? Vi hjälper företag med att bygga framgångsrika varumärken, ändamålsenliga hemsidor, lönsamma kampanjer samt årsredovisningar och finansiella rapporter som både blir lästa och förstådda av företagets delägare och investerare.
Vi jobbar utan fördyrande mellanhänder och alla kunder får direktkontakt med våra in-house experter bestående av projektledare, ekonomer, analytiker, formgivare, illustratörer, fotografer, it-utvecklare, copywriters, översättare och skribenter. Utöver detta har vi samarbetspartners som är bäst inom sitt område på de resurser vi saknar själva. Allt för att lösa kundens kommunikativa behov. Vi har god kunskap om de ofta omfattande regelverken som finns vid marknadsföring av finansiella tjänster eller kommunikation gentemot kapitalmarknaden. Och en sak till. Vi vet vad en deadline innebär.

Ett urval av våra tjänster inom kommunikation och marknadsmaterial

 • Broschyrer
 • Presentationer
 • Faktablad
 • Hemsidor
 • Banners och interaktiv webb reklam
 • Intranät
 • Publiceringsverktyg
 • Direct Marketing
 • Visitkort
 • Mallar - för brev, blanketter och andra områden
 • Reklamartiklar
 • Årsrapporter
 • Prospekt
 • Texter till broschyrer, annonser och annat reklammaterial
 • Texter för webbplatser
 • Översättningar och målgruppsanpassningar

Investerarrelationer

Det här är vår hemmaplan. Vår inriktning gentemot finansmarknaden gör att vi vet hur man bygger starka relationer till sina investerare. Med omfattande regelverk och kontroller samt ökande krav från aktiemarknaden är det viktigt att alltid ligga i framkant.
Vi hjälper företag med allt från IR-strategi och skapande av rapporter till marknadsföring och investerarträffar. Vi kan marknadens förutsättningar och har nätverket.

Ett urval av våra tjänster inom IR

 • Årsredovisningar och delårsrapporter
 • Prospekt
 • IR-strategi
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Ledningsrapporter
 • Beskrivande investmentcase
 • Analys och finansiell marknadsföring
 • PR av rapportreleaser
 • Investerar- och analytikerkontakter
 • Företagspresentationer
 • Transaktioner och börsnoteringar

Publikationer

Våra uppdragsgivare besitter en stor expertis om finansmarknaden som de gärna vill nå ut med till både sina kunder och till allmänheten. En utmärkt kanal för detta ändamål är publikationer. Genom att producera eget aktuellt innehåll med värdefull information om marknaden erhåller våra uppdragsgivares kunder ett mervärde och påminns kontinuerligt om den affärsmässiga relationen på ett otvunget sätt. Det är ett bra komplement till övrig marknadsföring och bygger långsiktiga relationer. Vår långa erfarenhet av kommunikation och kunskap om marknaden gör att vi kan hjälpa våra kunder att skapa såväl formen som innehållet för publikationen. Och att nå ut till kunder och allmänhet. 
Idag har vi helhetsansvaret för publikationer med hundratusentals läsare. Vi har möjligheten att skapa allt från annonsfinansierade kundtidningar till interna publikationer och nyhetsbrev. Laika har också två egna månatliga publikationer/nyhetsbrev, Investerarbrevet och Företagarbrevet, som når ut till investerare, företag och privatpersoner. Investerarbrevet vänder sig till investerare och personer som jobbar med investeringar medan företagarbrevet primärt vänder sig till företagare och ägarledda företag som är intresserade av tjänster och investeringar. Det sistnämnda når både privatpersoner bakom bolaget samt personer i företagsledningen.

Ett urval av våra publikationstjänster

 • Kundtidningar
 • Interna publikationer
 • Nyhetsbrev
 • Analysbrev
 • Investerarbrev
 • Marknadsbrev
 • Newsroom/Pressrum
kunder_head-05

kunder

kunder

sbf_logo

Lars Swahn

vd

Svenska Bostadsfonden

”Svenska Bostadsfonden tog kontakt med Laika Consulting 2005. Vi hade då varit verksamma i cirka två år och lyckats resa en första fond på cirka trettio miljoner kronor med egna kontakter...” Läs mer
tjosan tjosansson
bnp-logo

Conny Myhrberg

Head of Sales & Marketing Sweden

BNP Paribas

"Laika Consulting har visat nya grepp och ett nytt sätt att se på marknadskommunikation. Vi är mycket nöjda med hur Laika lyckats kommunicera våra tjänster till målgruppen på ett transparent och tydligt sätt"
AUTHOR_NAME
leggmason-logo

Peter Andersson

Head of Nordic Sales

Legg Mason

"För oss var det ett naturligt val att anlita Laika på grund av deras specialisering inom finans. Vi fattade snabbt tycke för varandra och är nu inne på vårt andra samarbetsår..." Läs mer
AUTHOR_NAME
sop-logo

Louise Hagsten

Communication & HR

Söderberg & Partners

"Söderberg & Partners och Laika har sedan många år ett nära samarbete. Det unika med Laika är att de förstår finans, det gör att uppstarten på projekt är kort och arbetet löper på effektivt..." Läs mer
AUTHOR_NAME
Kundlista

kontakt top

kontakta oss

hand_penna-17

Kontakt

hand_skicka-16

Ditt meddelande

fot

hand_kaffe-15

Om du vill komma förbi på en kaffe

Laika Consulting AB
Birger Jarlsgatan 41a
111 45 Stockholm
Tel 08-440 82 40
E-post info@laika.se
Org nr: 556612-0969
karta

September 2009
November 2009
Nominerad 2010
Nominerad 2012
Nominerad 2014
Nominerad 2012
Nominerad 2013
Medlem
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.