Fondsparande: Sparare byter bort USA mot Europa

Fondnyheter

Nysparandet i fonder fortsatte att öka under april, och störst var nettosparandet i aktiefonder. Det mest utmärkande för utvecklingen under månaden var att sparare nettosålde USA-fonder och istället valde Europafonder.

Det totala nysparandet i fonder uppgick till drygt 12 miljarder kronor under april, visat statistik från Fondbolagens förening. Det största inflödet noterades för aktiefonder med ett nettosparande på 6 miljarder kronor. Även för obligationsfonder och blandfonder var nettosparandet positivt, medan nettouttaget från korta räntefonder, penningmarknadsfonder, fortsatte under månaden. 

Till följd av att utvecklingen på flertalet aktiemarknader var positiv under månaden (Stockholmsbörsen plus 4 procent, inklusive utdelningar) ökade spararnas samlade fondförmögenhet med 79 miljarder kronor till totalt 3 826 miljarder.  

Styr om till Europa
– Det mest utmärkande för fondsparandet i april var att aktiva sparare skiftade från USA-fonder till Europafonder, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening, som tror att en förändrad förväntningsbild kan ligga bakom åtminstone en del av skiftet.

– Utvecklingen på den amerikanska marknaden har varit väldigt positiv en tid, men nu framstår nog den europeiska konjunkturen som starkare, fortsätter Fredrik Pettersson, som samtidigt vill poängtera att majoriteten av fondspararna inte är speciellt aktiva. 

Inflödet till indexfonder var fortsatt stort under april, och så här långt under 2017 är nettosparandet i indexfonder klart större än motsvarande nettosparande för vanliga (aktivt förvaltade) aktiefonder. 


Nettosparande i fonder, mdkr


Fondförmögenhet, mdkr

IR-Kalendern