Laika Consulting synar bolagens IR-arbete

Event

Hur hanterar nordiska bolag sina investerarrelationer? Vilka kanaler prioriteras? Vad anser de själva vara det största problemet när det gäller att nå ut till investerare. Och vad blir konsekvenserna av mindre lyckade kommunikationsstrategier?

Dessa, plus andra frågor rörande IR-arbetet bland nordiska bolag, belyses i rapporten IR 2017 – Investor Relations Nordic Outlook. Det är tredje gången i ordningen som Laika Consulting synar IR-arbetet bland noterade bolag. Nytt för i år är att rapporten inte begränsar sig till Sverige. Bolag från samtliga fem nordiska länder har tillfrågats om sina IR-arbeten.

– Även om det finns en del klara skillnader mellan de nordiska länderna på det här området så upplevs Norden av många bolag som en marknad, motiverar Laika Consultings vd Ingmar Rentzhog rapportens bredare anslag. 

I rapporten har ett hundratal bolag tillfrågats om sina investerarrelationer. Bolagen är alla noterade på såväl reglerade som oreglerade marknadsplatser i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island.

– Samtidigt som en de flesta av de bolag vi intervjuat anser att kommunikation med investerare är viktig är det många bolag som anser att deras egen kommunikation inte fungerar väl, berättar Ingmar Rentzhog.

Brister i kommunikationen på alla nivåer
Problemen är störst bland de något mindre bolagen som är noterade på de oreglerade marknadsplatserna, som i Sverige är First North, NGM Nordic MTF och Aktietorget. En konsekvens av svårigheter att kommunicera med marknaden blir bland annat hög volatilitet i bolagens aktier. Förvånande är att också många börsbolag noterade på de reglerade marknadsplatserna upplever att deras IR-arbete inte fungerar helt tillfredsställande.

– Förhoppningen är att rapporten, genom att sätta fingret på problemen, på sikt kan främja bättre investerarrelationer, vilket är en förutsättning för väl fungerande marknader, säger Ingmar Rentzhog.

Rapporten kommer att presenteras den 31 maj under en middag dit noterade bolags IR-ansvariga är inbjudna.  

  • Rapportlansering Stockholm 31 maj 2017
  • Clustret, Gamla Stan kl 17:30-21:00
  • Vi bjuder på middag
  • Programpunkter:
  • Sophia Bendrik, Laika Consulting
  • Presenterar 2017 års IR-rapport som belyser hur noterade bolag arbetar med investerarrelationer.
  • Ingmar Rentzhog, Laika Consulting
  • Presenterar effektiviseringssystem, MAR-hantering och varför nyhetsbevakning blir allt viktigare.
  • Elias Porse, Nordea Markets
  • Berättar hur ditt bolag kan ha nytta av bankens nya tjänst Uppdragsanalys.


Arbetar du med investerarrelationer på ett noterat bolag är du välkommen att anmäla dig till lanseringseventet genom att fylla i formuläret nedan:
  Samtliga tillfällen är tyvärr fullbokade.
IR-Kalendern